RememberMe.nl biedt een forum aan. Om er voor te zorgen dat het forum een prettige en veilige plek blijft, hebben we een aantal huisregels opgesteld, waar iedere gebruiker van het forum zich aan dient te houden:

 • RememberMe.nl kan op het forum geplaatste teksten verwijderen, daar waar zij dit nodig vindt om zo respectvolle communicatie te waarborgen.
 • RememberMe.nl behoudt zich het recht voor om bezoekers het recht tot posten te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van RememberMe.nl consequent misdragen.
 • Wanneer een topic om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt RememberMe.nl het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten.
 • Bij ernstig wangedrag waarbij (naar oordeel van RememberMe.nl) de sfeer op de website en / of de veiligheid van de bezoekers wordt aangetast, wordt onmiddellijk een permanente ban of IP ban uitgedeeld.
 • Plaats geen persoonlijke gegevens en privé materiaal, zoals NAW gegevens, financiële informatie (zoals bijvoorbeeld je rekeningnummer) en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie op het forum. Het plaatsen van het eigen e-mailadres is voor eigen verantwoording.
 • Laster, aanvallen, beledigingen, misbruik, bedreigingen of andere schendingen van de wettelijke rechten van personen en organisaties zijn niet toegestaan.
 • Grof taalgebruik is niet toegestaan.
 • Reclame maken, forumleden werven naar andere fora of social media groepen is verboden. Spam is op geen enkele manier toegestaan op RememberMe.nl. Hierop volgt direct een permanente ban. De gebruiker ontvangt hierover geen mail.
 • Auteursrechten mogen niet geschonden worden. Het is verboden content te uploaden waarvan de intellectuele eigendomsrechten niet bij jou liggen.
 • Het is niet toegestaan inhoud te plaatsen die virussen bevat.
 • Het is niet toegestaan om bijdragen te plaatsen die illegaal, misleidend, onethisch, discriminerend, pornografisch of gewelddadig zijn.
 • Gebruikers mogen slechts onder één forumaccount actief zijn.
 • Je gebruikersnaam, foto en/of handtekening mag door anderen niet als schokkend worden ervaren.
 • Wees respectvol, zowel richting andere gebruikers als moderators.
 • RememberMe.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van het forum en de hierop verstrekte informatie en bezoekers van het forum kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites of andere bronnen waarnaar wordt verwezen op het forum.

1 december 2015