Op een dag, vergeten we de pijn.
Vergeten we de reden dat we huilden.
En we realiseren ons eindelijk,
dat het geheim van je vrij te voelen,
geen wraak is.
Maar dat de dingen zich ontvouwen.
Op hun eigen manier,
in hun eigen tempo.
Uiteindelijk gaat het niet om het eerste 
hoofdstuk in je leven…
Maar om het heden.
Dat laat ons zien hoe we het hebben gedaan.
Dus lach, vergeef, blijf in jezelf geloven
en heb lief!

Ilone Krukkert

het heden
RememberMe.nl

Voor een afscheid met een gekleurd randje