0
Disclaimer

Disclaimer RememberMe.nl

 

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina van RememberMe.nl. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. RememberMe.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die niet door RememberMe.nl worden beheerd. RememberMe.nl neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid of het functioneren van deze sites; de links worden verschaft in goed vertrouwen. RememberMe.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor later ingevoerde verandering in deze externe sites.

Informatie door andere gebruikers
Op gedeelten van de site die informatie bevatten die door andere gebruikers van de site is vermeld, hebben wij geen controle. RememberMe.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. RememberMe.nl behoudt zich het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door gewenst tijdstip naar eigen goeddunken te redigeren of van de site te verwijderen.

Gegevens
 opslaan en bewaren
Deze website bevat de mogelijkheid om documenten onder organisatietools op te slaan en te bewaren middels een gebruikersnaam en wachtwoord. RememberMe.nl zal deze gegevens op een beveiligde server opslaan en bewaren. Mocht het toch gebeuren dat deze gegevens verloren gaan, kwijt raken, in de openbaarheid komen of op andere wijze schade ontstaan, dan aanvaardt RememberMe.nl hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
RememberMe.nl behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Het auteursrecht op deze website berust bij RememberMe.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan RememberMe.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door RememberMe.nl.

RememberMe

Voor een afscheid met een gekleurd randje