Als iemand van ons is heengegaan
blijf dan over hem of haar praten.
Hou een naam niet voor je,
zwijg niet alsof deze mens niet heeft bestaan,
want zolang we de herinneringen levend houden
zal iemand er toe blijven doen,
zal iemand niet vervagen
en in onze harten blijven bestaan.

Ilone Krukkert

Zwijg niet
RememberMe.nl

Voor een afscheid met een gekleurd randje