Het boek werd voorgoed gesloten.
Het verhaal kwam tot een eind.
Het is nog moeilijk te beseffen
dat dit leven zacht verdwijnt.

Leegte vult de grote stilte.
Tranen stromen één voor één.
Misschien in een verre toekomst
zal er ooit berusting zijn.

Voor altijd blijf je in de verbinding
die door liefde is ontstaan.
Voor altijd slaat jouw hart zijn slagen
voor hen die zijn heengegaan.

Karin Anbergen

het boek
RememberMe.nl

Voor een afscheid met een gekleurd randje