0
Terug naar overzicht

Redenen om je testament te herzien

05/09/2023
Stephanie Sequeira
Delen:
testament

In een testament bepaal je onder andere wat er met je bezittingen moet gebeuren wanneer je komt te overlijden. Naarmate je ouder wordt, kunnen er belangrijke veranderingen in jouw leven plaatsvinden, waardoor het testament niet meer aansluit bij jouw situatie of wensen. Misschien heb je inmiddels kinderen gekregen, ben je hertrouwd of zijn er andere gewijzigde situaties waar geen rekening mee wordt gehouden in het testament. Het regelmatig herzien van een testament is dan ook van groot belang om ervoor te zorgen dat je wensen met betrekking tot je nalatenschap correct en actueel zijn.

6 x Redenen om je testament te herzien

1. Nieuwe bezittingen of eigendommen

Als je nieuwe eigendommen verwerft, zoals onroerend goed, financiële rekeningen, voertuigen of andere waardevolle bezittingen, is het belangrijk om deze op te nemen in je testament om ervoor te zorgen dat deze worden verdeeld zoals jij dat wenst.

2. Veranderingen in relaties

Verandert je relatie met een erfgenaam, bijvoorbeeld vanwege een langlopend conflict, als je bent gescheiden of juist (opnieuw) getrouwd? Dan is het verstandig om je testament bij te werken. Het niet herzien en updaten van het testament bij hertrouwen kan leiden tot onenigheden tussen de aangewezen en vermeende erfgenamen. Om dit te voorkomen kun je een 'uitsluitingsclausule' in je testament laten opnemen. Met deze clausule zorg je ervoor dat alles wat jouw erfgenamen van jou erven daadwerkelijk van hen blijft en niet gedeeld hoeft te worden bij scheidingen.

Lees ook eens het artikel 'Verouderd testament zorgt voor vervelende situatie'.

3. Voorkomen van onenigheid en conflicten

Geld en materiële zaken kunnen na een overlijden wel eens zorgen voor vervelende en ongemakkelijke situaties tussen familieleden. Een duidelijk en up-to-date testament kan helpen om onenigheid en conflicten tussen erfgenamen te voorkomen. Als je wensen niet duidelijk zijn vastgelegd, kan dit onder andere leiden tot interpretatieverschillen en juridische geschillen. Klik hier voor meer tips om ruzie over de erfenis te voorkomen. 

4. Bescherming van minderjarige erfgenamen

In een testament kun je ook al jouw wensen met betrekking tot de voogdij over jouw kinderen vastleggen. Als er minderjarige kinderen betrokken zijn, dan kan een testament helpen bij het aanwijzen van voogden, mochten jij en je partner komen te overlijden, en het vaststellen van beheerregelingen voor de erfenis tot ze volwassen zijn. Als jij dit niet zelf al wettelijk vastlegt zal een rechter bepalen wie de voogdij over jouw kinderen krijgt als jij komt te overlijden. Je kunt in jouw testament of in het Gezagsregister iemand aanwijzen.

5. Verhuizing naar het buitenland

Als je naar het buitenland verhuist kan je erfenis onder het recht van desbetreffend land vallen. In je testament kun je opnemen dat het testament onder Nederlands recht valt. Hiervoor moet je naar de notaris voor het maken van een rechtskeuze. Ook als je trouwt met iemand met een andere nationaliteit is het aan te raden om dit in je testament op te nemen. Lees hier meer over.

6. Wettelijke wijzigingen

De wetten met betrekking tot erfenissen en nalatenschappen kunnen in de loop der tijd veranderen. Het herzien en eventueel wijzigen van je testament kan ervoor zorgen dat het in lijn is met de huidige wetgeving en dat je erfgenamen niet worden geconfronteerd met juridische complicaties. Denk hierbij aan verandering op het gebied van erfrecht en belastingen. Laat je altijd goed adviseren door een notaris en verzamel zelf zoveel mogelijk nuttige informatie.

Redenen om je testament te herzien: extra informatie en tips

  1. Je testament herzien is geen wettelijke verplichting. Een testament heeft geen houdbaarheidsdatum en blijft dus altijd geldig. Het is echter aan te raden om dit eens in de zoveel jaar te doen.
  2. Je kunt een testament op elk moment herzien, wijzigen of herroepen.
  3. Bij een nieuw testament vervalt het oude testament.
  4. Als je iets wilt herzien en/of wijzigen in je testament, kunt je dit doen bij de notaris.
  5. Je testament is niet geldig als je dit zelf wijzigt met bijschrijvingen. 
  6. Stel een executeur aan die jouw testament ten uitvoer brengt nadat jij bent overleden. Dit kan een notaris zijn, maar ook iemand die je vertrouwt.
  7. Het verscheuren van je testament maakt het niet ongeldig. Alleen via de notaris kun je het testament laten herroepen. De notaris meldt dit ook bij het Centraal Testamentenregister.

Essentie testament herzien en up-to-date houden

Kortom, het regelmatig bijwerken van je testament is essentieel om ervoor te zorgen dat je wensen correct worden vastgelegd en dat je nalatenschap op de gewenste manier wordt verdeeld na je overlijden. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen bij een notaris of een advocaat die gespecialiseerd is in erfrecht, om ervoor te zorgen dat je testament goed is opgesteld en in overeenstemming is met de geldende wetgeving. Lees hier meer over het belang van een testament.

Bron: Iex.Geld

Delen:

Leveranciers

Bekijk onderstaande notarissen die kunnen helpen bij het opstellen van een testament.
Bekijk alle notarissen

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.

Reactie plaatsen

RememberMe

Voor een afscheid met een gekleurd randje