Terug naar overzicht

Ruzie over de erfenis voorkomen

19/12/2018
Stephanie Sequeira
Delen:
Ruzie over de erfenis voorkomen

Geld en materiële zaken kunnen in sommige gevallen zorgen voor vervelende en ongemakkelijk situaties, zo ook in het geval van een overlijden. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en uit cijfers van DAS blijkt dat het aantal ruzies om erfenissen behoorlijk toeneemt de laatste jaren. De oorzaak is waarschijnlijk onder andere de steeds losser wordende familiebanden. Ook zijn mensen steeds mondiger geworden en zijn er tegenwoordig vaker samengestelde gezinnen wat tot complexe situaties kan leiden. Daarnaast is er steeds meer geld te verdelen. De gemiddelde erfenis ligt tegenwoordig een stuk hoger dan vroeger. Vooral broers en zussen maken vaak ruzie als het om de erfenis gaat. Voor alle betrokkenen is dit uiteraard heel vervelend. Daarom hebben wij een lijstje opgesteld met tips waarmee je hopelijk ruzie over de erfenis kunt voorkomen.

Ruzie over de erfenis voorkomen; wat kunnen erflaters doen?

Misschien een beetje cliché, maar stiekem toch wel waar: een goede voorbereiding is het halve werk! Simpele zaken als een goed testament opstellen en het inlichten van toekomstige erfgenamen kunnen al veel goed doen. Tip: schakel een executeur in. Dit is iemand die jouw testament ten uitvoer brengt nadat jij bent overleden. Dit kan een notaris zijn, maar je kan ook iemand anders aanwijzen die je vertrouwt. Een goede kennis bijvoorbeeld. Een executeur houdt alle erfgenamen op de hoogte van wat er gebeurt, betrekt hen in het proces en communiceert open en eerlijk met hen. De afwikkeling van een erfenis kan lang duren. Gemiddeld ligt dit op een half jaar tot een jaar. Zorg ook dat het testament actueel is. Check af en toe of alles nog klopt wat er in staat en of er niks in de situatie gewijzigd is.

Ruzie over de erfenis voorkomen; wat kunnen erfgenamen doen?

Als erfgenamen heb je een vlotte afhandeling voor een gedeelte zelf in handen. Is er geen testament of geen executeur? Dan is het aan de erfgenamen om de erfenis gezamenlijk af te wikkelen. Probeer dan zoveel mogelijk afspraken op papier te zetten. Bespreek goed hoe jullie het proces willen afwikkelen. Het is in ieder geval belangrijk om alle bezittingen goed te inventariseren en dan te bepalen hoe dit eerlijk verdeeld kan worden. Dat kan bijvoorbeeld door te kijken wie wat wil en bij zaken die meerdere erfgenamen willen te loten of deze te laten rouleren. Afhankelijk van de relatie en de erfenis is het niet altijd handig om alles samen te regelen. Een tip is daarom om als erfgenamen 1 erfgenaam aan te wijzen. Deze erfgenaam krijgt dan de volmacht om de erfenis af te wikkelen, ook wel 'boedelvolmacht' genoemd. Ook kun je een onafhankelijk iemand inschakelen om de verdeling te begeleiden om zodoende ruzie te voorkomen. Komen jullie er toch niet samen uit en is er ruzie ontstaan? Denk er dan eens aan om een mediator in te schakelen. Ook een notaris kan in sommige gevallen bemiddelen.

Ruzie over de erfenis voorkomen: extra tips

Ruzie over de erfenis voorkomen, kan onder andere door bovenstaande tips ter harte te nemen, maar we hebben nog wat extra tips voor je verzameld.

  • Praat met je toekomstige erfgenamen. Doe dat het liefst als ze bij elkaar zijn. Leg uit hoe je de verdeling van de erfenis voor je ziet en wie eventueel executeur wordt en waarom. Op die manier krijgen de erfgenamen ook de kans om vragen te stellen. Zo kunnen veel misverstanden worden voorkomen. Leg alles vervolgens vast in een testament, zoals we eerder al vertelden.
  • Het kan ook helpen om een lijst te maken met de kostbare spullen die je hebt. Laat toekomstige erfgenamen op deze lijst aankruisen welke spullen ze het liefst willen hebben en bespreek dat gezamenlijk. Zijn er spullen die iedereen graag wil hebben? Laat deze dan indien mogelijk rouleren.
  • Bespreek de erfenis in aanwezigheid van enkel en alleen de erfgenamen. Door anderen hier niet bij aanwezig te laten zijn, voorkom je eventuele extra discussies onderling.
  • Is er toch ruzie? Kijk dan eens goed naar de situatie. Draait de ruzie om spullen of emoties?  Als het om emoties draait dan is het belangrijk hier eerst over te praten. Mogelijk verandert de situatie als de emoties boven tafel komen en er een goed gesprek plaatsvindt.

Wist je trouwens dat je een erfenis niet hoeft te aanvaarden? Als er bijvoorbeeld schulden zijn of je twijfelt of deze er zijn kun je de erfenis weigeren of beneficiair aanvaarden. In het artikel Erfenis en schulden; hoe zit dat precies? leggen we het uitgebreid aan je uit.

Delen:

Reacties (2)

Reactie van A Deurschot op 13 jul. 2020 09:04
"Ik ben een nicht en had als enige nog contact met mijn oom, de overledene. Zijn broers en zus hebben zich nergens mee bemoeid. Het huis ruimen kwam op mijn schouders, huur opzeggen, abonementen, alles. Uiteindelijk kregen zij de spaarpot. Toen waren ze ineens wel thuis. Hoewel ik dit tevoren wist heb ik uit respect voor mijn oom alles netjes afgehandeld, maar het voelt wel zuur, zeker omdat ik zelf weinig te besteden heb. Ik heb er geen ruzie om gemaakt, daar krijg ik mn oom niet mee terug."
Reactie van Jan Dijkstra op 29 mei 2018 10:02
"Mijn oma had een goed testament opgesteld, zodat het voor iedereen duidelijk was wat die kreeg. Ze had de verdeling ook zo eerlijk mogelijk opgesteld. We zijn sowieso een harmonische familie en hadden daarom geen ruzie. Ik kan me voorstellen dat één gevolmachtigde die het nalatenschap beheert kan helpen voor sommige familie's. "

Reactie plaatsen

RememberMe.nl

Voor een afscheid met een gekleurd randje