0
Terug naar overzicht

Internationale Dag van de Weduwen

20/06/2024
Stephanie Sequeira
Delen:
vrouw alleen - Internationale dag van de weduwen

Elk jaar op 23 juni staat de wereld stil bij een vaak vergeten groep in onze samenleving: weduwen. De Internationale Dag van de Weduwen (International Widows' Day) werd geïnitieerd door de Loomba Foundation, een internationale liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor het verbeteren van de levens van weduwen en hun kinderen. Deze dag is niet alleen een moment van erkenning, maar ook een oproep tot actie om de levensomstandigheden van weduwen te verbeteren en hun rechten te beschermen. Lees hier meer over de Internationale Dag voor de Weduwen.

Hoe het begon

De oprichter van de Loomba Foundation, Raj Loomba, verloor op jonge leeftijd zijn vader en zag hoe zijn moeder worstelde met de uitdagingen van het weduwschap. Zijn persoonlijke ervaring dreef hem ertoe zich in te zetten voor de rechten en het welzijn van weduwen wereldwijd. De Loomba Foundation lanceerde op 23 juni 2005 de Internationale Dag voor de Weduwen als een jaarlijkse actiedag om wereldwijd bewustwording te creëren over de benarde situatie van weduwen, die te maken hebben met armoede, analfabetisme, ziektes, conflicten en sociale onrechtvaardigheid. Na een onvermoeibare vijfjarige campagne werd deze datum unaniem aangenomen door de Verenigde Naties als de officiële Internationale Dag voor de Weduwen tijdens de 65e Algemene Vergadering in 2010.

De uitdagingen van weduwen over de hele wereld

Deze dag staat in het teken van bewustwording rondom de sociale uitsluiting, economische achteruitgang, discriminatie en juridische belemmeringen die weduwen kunnen ervaren in veel landen. Ze verliezen vaak hun sociale status en economische zekerheid na het overlijden van hun echtgenoot. Dit kan leiden tot situaties waarin weduwen en hun kinderen dakloos worden, geen toegang hebben tot onderwijs of gezondheidszorg en worden uitgesloten van eigendomsrechten. In landen als Azië, Afrika en India kunnen de gevolgen voor weduwen extreem zijn met schadelijke, vernederende en zelfs levensbedreigende traditionele praktijken. In Europese landen denken we vaak dat dit soort problemen niet spelen. Toch is het nodig om aandacht te geven aan de positie van de weduwe in elk land.

Ook in Nederland is nog steeds te weinig opvang voor vrouwen die er van de een op de andere dag alleen voor komen te staan. Er bestaat nog geen wettelijk rouwverlof en het ziekteverzuim op het werk is door gebrek aan rouwbegeleiding nog steeds erg hoog. In juni 2019 is het kabinet gestart met de campagne “Een goed gesprek over de dood”. Een mooi initiatief, maar er zou ook meer aandacht mogen komen voor begeleiding na het overlijden van een dierbare. Hier kan de Internationale Weduwendag aan bijdragen.

Internationale Dag van de Weduwen: doelen en activiteiten

De Internationale Dag van de Weduwen heeft verschillende doelstellingen, waaronder:

  1. Bewustwording creëren: het verhogen van het bewustzijn over de uitdagingen waarmee weduwen worden geconfronteerd.
  2. Beleid en wetgeving: het aanmoedigen van overheden om beleid en wetgeving te implementeren die weduwen beschermen en ondersteunen.
  3. Ondersteuning en hulp: het bemoedigen van initiatieven die weduwen economisch en sociaal ondersteunen.

Op deze dag worden wereldwijd verschillende activiteiten georganiseerd, zoals seminars, conferenties en campagnes op sociale media. Organisaties die zich inzetten voor de rechten van weduwen, zoals de Loomba Foundation, spelen een cruciale rol bij het coördineren van deze activiteiten en het bieden van ondersteuning aan weduwen.

Vooruitgang en succesverhalen

Hoewel er nog veel werk te doen is, zijn er ook succesverhalen die hoop geven. Verschillende landen hebben stappen ondernomen om de rechten van weduwen te verbeteren. In India bijvoorbeeld, zijn er programma's opgezet om weduwen financieel te ondersteunen en hen te helpen bij het verkrijgen van werk. In Nepal heeft de overheid een wetgeving aangenomen die weduwen meer rechten geeft op eigendom en erfgoed.

Bovendien zijn er talrijke non-gouvernementele organisaties (ngo's) en gemeenschapsinitiatieven die weduwen helpen om weer een waardig leven op te bouwen. Deze organisaties bieden onderdak, juridische bijstand, onderwijs en beroepsopleidingen aan weduwen, waardoor ze economisch onafhankelijk kunnen worden.

Bron: UN.org, Platform Internationale Vrouwendag

Delen:

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.

Reactie plaatsen

RememberMe

Voor een afscheid met een gekleurd randje