0
Terug naar overzicht

Sterftecijfer daalt, levensverwachting stijgt

22/02/2024
Redactie
Delen:
2023: sterftecijfers dalen, levensverwachting stijgt

In 2023 daalde het sterftecijfer tot 169 duizend, wat ongeveer 750 minder sterfgevallen zijn dan in 2022. Vooral onder vrouwen en mensen jonger dan 65 jaar was er een afname in sterfte, resulterend in een toename van de levensverwachting. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige jaarcijfers.

Griepepidemie

Het eerste kwartaal van 2023 was er een toename in sterfgevallen door een 14 weken durende griepepidemie in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2022. Daarentegen was er in de resterende kwartalen een afname van het aantal sterfgevallen in vergelijking met het voorgaande jaar. Het relatief hoge sterftecijfer in het vierde kwartaal, een patroon sinds het begin van de coronapandemie, bleef ook in 2023 aanhouden.

COVID-19

COVID-19 als doodsoorzaak vormt een steeds kleiner deel van de totale sterfgevallen. In de eerste drie kwartalen van 2023 was COVID-19 verantwoordelijk voor minder dan 2 procent van alle overlijdens, vergeleken met 5 procent in 2022, 13 procent in 2021 en 14 procent in 2020.

Meer vrouwen dan mannen overleden in 2023

In 2023 overleden meer vrouwen (85,6 duizend) dan mannen (83,8 duizend), een trend die al sinds 1997 wordt waargenomen vanwege de hogere levensverwachting van vrouwen. Tijdens de beginfase van de coronapandemie, vooral in 2021, overleden echter meer mannen dan vrouwen.

Vooral 80-plussers

De meerderheid (56 procent) van de overledenen in 2023 was 80 jaar of ouder, wat wordt toegeschreven aan de vergrijzing. Hoewel de sterfte onder 80-plussers vooral tijdens het eerste jaar van de coronapandemie toenam, is deze sindsdien redelijk stabiel gebleven. In andere leeftijdsgroepen was de sterfte vooral hoog in 2021 en vertoonde sindsdien een lichte afname, vooral onder mensen jonger dan 65 jaar.

Meer sterfgevallen Wlz-zorggebruikers 

In 2023 overleden bijna 66 duizend mensen die zorg ontvingen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), een stijging van 700 ten opzichte van 2022. Deze toename was echter kleiner dan de groei van het aantal mensen dat zorg ontving vanuit de Wlz (4 procent), waardoor het aantal overlijdens onder Wlz-zorggebruikers relatief gezien afnam tot 180 per duizend in 2023, vergeleken met 185 per duizend in 2022.

Verandering per provincie

Er waren weinig veranderingen in het aantal overledenen per provincie in 2023 in vergelijking met 2022. In sommige provincies was er een lichte afname, terwijl in andere provincies een kleine toename werd waargenomen, grotendeels als gevolg van verschillen in bevolkingsomvang en -samenstelling.

Toename levensverwachting

De levensverwachting bij geboorte steeg in 2023 tot 80,3 jaar voor mannen en 83,3 jaar voor vrouwen, een toename van 3 maanden vergeleken met 2022 voor zowel mannen als vrouwen. Na een lichte daling tijdens het begin van de coronapandemie is de levensverwachting sinds 2022 weer aan het stijgen en is nu ongeveer gelijk aan die van 2018.

Bron: CBS

Delen:

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.

Reactie plaatsen

RememberMe

Voor een afscheid met een gekleurd randje