0
Terug naar overzicht

13 veelgestelde vragen over de erfenis

05/03/2020
Stephanie Sequeira
Delen:
vragen over de erfenis

Rondom de erfenis kunnen nog wel eens onduidelijkheden ontstaan. Hoe bepaal je bijvoorbeeld wie de erfgenamen zijn, wat zet je in een testament en moet je een erfenis per se aanvaarden? Om onduidelijkheden rondom de erfenis op te helderen, hieronder 13 belangrijke vragen én antwoorden over de erfenis. 

13 x veelgestelde vragen over de erfenis

1. Wat is een erfenis precies?

De kans is groot dat je al weet wat een erfenis ongeveer inhoudt. Er zijn echter heel veel mensen die bij een erfenis voornamelijk denken aan het erven van geld en spullen. Maar wist je dat eventuele schulden ook onder de erfenis vallen? Een erfenis is namelijk het geheel van goederen, geld én schulden die een overleden persoon achterlaat. Een erfenis wordt ook wel eens een nalatenschap genoemd. Het staat namelijk voor alles wat de overledene nalaat. Dit kan dus ook een huis, bedrijf of huisdier zijn.

2. Wie krijgt de erfenis?

Als er een persoon tot erfgenaam wordt benoemd, ontvangt diegene de gehele erfenis. Bij meerdere erfgenamen wordt de erfenis verdeeld. Daarnaast is het ook mogelijk om een deel van de erfenis te schenken aan bijvoorbeeld een goed doel. Wie de erfenis precies krijgt hangt veelal af van de vraag of de overledene een testament heeft opgesteld. Als dit niet het geval is bepaalt het wettelijk erfrecht hoe de erfenis wordt verdeeld. De wet verdeelt de mogelijke rechthebbende erfgenamen in vier groepen. Pas als in een groep géén familielid aanwezig is, komen personen uit de daaropvolgende groep in aanmerking als erfgenaam. De volgorde ziet er als volgt uit:

 1. De eerste die recht hebben op de erfenis als er geen testament is opgesteld, zijn de echtgenoot of geregistreerde partner en de kinderen.
 2. De tweede die in aanmerking kunnen komen zijn de ouders, broers en zussen.
 3. Op de derde plaats staan de grootouders.
 4. Als er geen sprake is van bovenstaande relaties, omdat je niet getrouwd bent of geen geregistreerde partner hebt, er geen sprake is van kinderen, broers en zussen en als jouw (groot)ouders er niet meer zijn, komen de overige familieleden in aanmerking voor de erfenis.

3. Moet ik per se een testament hebben?

In principe is het niet verplicht om een testament op te stellen. Maar zoals je hebt kunnen lezen kun je in een testament veel belangrijke zaken rondom de erfenis vastleggen. Daarnaast brengt het opstellen van een testament ook veel voordelen met zich mee. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor nabestaanden. Zo kunnen er bijvoorbeeld onduidelijkheid of zelfs ruzies over de erfenis worden voorkomen als er in een testament duidelijk staat vastgelegd wie er wat ontvangt van de nalatenschap. In het artikel 'Waarom een testament en wat zet je hierin?' lees je meer over het belang van een testament.

4. Wat is het verschil tussen een testament en een verklaring van erfrecht?

Je weet nu waarom een testament belangrijk kan zijn voor de erfenis, maar wat houdt een verklaring van erfrecht dan in? Er ontstaat namelijk vaak verwarring over het doel van een testament en een verklaring van erfrecht. In een testament verklaar je wie de erfgenamen zijn. Dit lijkt veel op een verklaring van erfrecht waarin duidelijk wordt wie recht heeft op de erfenis. Het verschil is echter dat in de verklaring van erfrecht door de notaris wordt opgenomen wie de erfgenamen zijn nadat de erflater is overleden. In het geval dat de overledene geen testament had opgesteld kunnen dit ook de wettelijke erfgenamen zijn. De verklaring van erfrecht kan bij de notaris worden opgevraagd door erfgenamen. Banken en andere instanties kunnen hier soms om vragen zodat erfgenamen de (financiële) zaken van de overledene kunnen afhandelen.

5. Is een codicil voldoende om de erfenis te regelen?

Een codicil is een alternatief voor een testament, al zal dit niet voor iedereen voldoende zijn om de erfenis te regelen. De verdeling van je vermogen, het huis, de zorg voor kinderen of iemand onterven; voor deze zaken zal je naar de notaris moeten voor een testament. Andere zaken kun je thuis schriftelijk vastleggen in een codicil. Je kunt in een codicil alleen jouw wensen met betrekking tot de verdeling van spullen vastleggen evenals je wensen voor de uitvaart. Een codicil kun je helemaal zelf en dus gratis opstellen. Het dient handgeschreven, ondertekend en voorzien te zijn van de datum van ondertekening. Wel brengt het enkele beperkingen met zich mee. Er kunnen vragen zijn over de betrouwbaarheid van het document, het kan onvindbaar zijn of zelfs doelbewust worden achtergehouden. Daarnaast kan het ook gebeuren dat een codicil ongeldig wordt verklaard, omdat het niet aan de specifieke eisen voldoet.

6. Wat houdt onterven in?

Om iemand te onterven is het noodzakelijk om naar een notaris te gaan. Het onterven van een partner of kind moet namelijk worden vastgelegd in een testament. Wanneer je besluit om iemand te onterven hoef je diegene er niet van op de hoogte te stellen. Het gaat immers om jouw nalatenschap en daar wil je graag zoveel mogelijk eigen zeggenschap over hebben. Je kunt er voor kiezen om iemand te onterven, omdat je bijvoorbeeld geen goede relatie met diegene hebt of omdat je jouw nalatenschap voor iemand anders wilt achterlaten. Als kinderen worden onterft kunnen zij alsnog aanspraak maken op de erfenis, omdat kinderen in Nederland altijd recht hebben op een deel van de erfenis van hun ouders. Dit wordt de legitieme portie genoemd.

7. Wat is een legitieme portie?

Een legitieme portie wordt ook wel het kindsdeel genoemd. Als een kind wordt onterft, kan het nog altijd rekenen op de helft van de waarde van het erfdeel in geld dat hem of haar zou zijn toegekomen als de overleden ouder geen testament zou hebben opgemaakt. Naast geld, kun je ook aangeven dat het onterfde kind bijvoorbeeld wel een antieke bank erft. Houdt hierbij in gedachten dat de waarde van de antieke bank van de waarde van de legitieme portie wordt afgetrokken. Stel dat er geen sprake is van een testament als iemand komt te overlijden en de erfenis wordt wettelijk verdeeld, dan kan de legitieme portie na het overlijden van de langstlevende echtgenoot binnen vijf jaar worden opgeëist door het kind. Als je een partner onterft, heeft hij of zij geen recht op de legitieme portie.

8. Kan een minderjarige erfgenaam zijn?

Vanaf het moment dat een kind geboren is, heeft hij of zij recht op de erfenis van de ouders, tenzij hij of zij wordt onterft natuurlijk. Iemand onder de 18 jaar mag de erfenis echter nog niet aanvaarden. Dit doen de ouders of wettelijke vertegenwoordigers als het kind nog minderjarig is. Indien zij de erfenis niet willen aanvaarden, kunnen zij er met toestemming van de rechtbank ook voor kiezen om de erfenis te verwerpen. Wat ook wel goed is om te weten, is dat een minderjarige nooit aansprakelijk is voor de mogelijke schulden in een erfenis.

9. Wat is een executeur?

In een testament kan de erflater een executeur benoemen. Deze persoon is gemachtigd om de nalatenschap af te wikkelen. Meestal wordt een buitenstaander aangewezen als de executeur, maar het komt ook wel eens voor dat dit een erfgenaam is. Indien de erflater geen executeur heeft benoemd in zijn of haar testament, kunnen de erfgenamen zelf een executeur aanwijzen die de bijkomende verantwoordelijkheden ook zou willen dragen. Een executeur voert namelijk belangrijke taken uit met betrekking tot de afwikkeling van de nalatenschap. Zo betaalt de executeur onder andere rekeningen, zegt abonnementen op en zorgt dat er een inventarisatie komt van alle schulden en bezittingen. Het is belangrijk dat dit allemaal accuraat wordt uitgevoerd. De executeur is dan ook verplicht om al zijn uitgevoerde taken te verantwoorden bij de erfgenamen. Uiteindelijk moeten de erfgenamen kenbaar maken of zij akkoord gaan met de verdeling en afwikkeling van de erfenis.

10. Hoe lang duurt de afwikkeling van de erfenis?

Het afwikkelen van de erfenis is een ingewikkeld juridisch proces waarbij veel regelwerk komt kijken. Over het algemeen verloopt de procedure voor de afwikkeling van de erfenis in drie stappen:

 • Verklaring van erfrecht; in een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. Met deze verklaring kunnen de erfgenamen aantonen dat zij recht hebben op de erfenis.
 • Successieaangifte; enkele maanden na het overlijden wordt er door de Belastingdienst een aangifteformulier erfbelasting verzonden naar erfgenamen met het verzoek om de successie aangifte te doen voor het betalen van belasting over de erfenis.
 • Definitieve verdeling van alle goederen.

De afwikkeling van de erfenis kan soms wel jaren in beslag nemen. Vooral als er sprake is van meerdere erfgenamen die moeilijk tot overeenstemming kunnen komen over de verdeling van de erfenis. Zodra de spullen zijn verdeeld wordt er aangifte gedaan bij de Belastingdienst. Nadat alle belastingen zijn afgedragen en alle rekeningen voor bijvoorbeeld de kosten van de executeur zijn betaald, wordt het overgebleven geld uitgekeerd aan de erfgenamen. 

11. Moet ik de erfenis per se aanvaarden?

Als jij bent aangewezen als erfgenaam hoef je de erfenis niet per se te aanvaarden. Als erfgenaam heb je de keuze uit de volgende mogelijkheden:

 • De nalatenschap zuiver aanvaarden
 • De nalatenschap verwerpen
 • De nalatenschap beneficiair aanvaarden

In het artikel 'Erfenis en schulden: hoe zit dat precies?' verkrijg je meer inzicht in bovengenoemde opties.

12. Moet ik belasting betalen over de erfenis?

Als je een erfenis ontvangt komt hier in de meeste gevallen erfbelasting bij kijken. Wel ontvang je over het eerste deel van de belasting een vrijstelling. De hoogte van de belasting hangt af van de waarde van wat jij erft. Je raadt het al... Hoe hoger de waarde van de erfenis, hoe meer belasting je erover betaalt. Naast de waarde is de hoogte van de erfbelasting ook afhankelijk van de relatie tot de overledene. Als de erflater geen familie van je is betaal je bijvoorbeeld veel meer belasting.

13. Welke kosten zijn aftrekbaar voor de erfenis?

Hoe meer kosten je kunt aftrekken van de erfenis, hoe minder erfbelasting je erover betaalt. Wanneer de erflater ook schulden achterlaat en jij de erfenis volledig aanvaardt, kun je deze schulden van de erfenis aftrekken. Daarnaast kun je ook denken aan de kosten voor de uitvaart van de erflater. Wees er echter op alert dat deze kosten in mindering worden gebracht op uitkeringen van de uitvaartverzekering.

De volgende uitvaartkosten kun je aftrekken van de erfenis:

 • Aankoop van het graf
 • Kosten voor de grafsteen
 • Grafrechten voor de komende jaren
 • Rouwadvertenties
 • Huur van een condoleance ruimte
 • Tot 1 jaar na het overlijden mag je ook de kosten van eventuele kerkdiensten van de erfenis aftrekken
 • Kleding en verzorging van de overledene
 • Bloemen 

Meer vragen over de erfenis

Bovenstaande vragen over de erfenis worden het meest gesteld als het gaat om zaken zoals het vastleggen van de erfenis en de afwikkeling van de erfenis. Heb je zelf nog vragen over de erfenis die hier niet tussen staan? Laat het ons weten in de reacties.

Bron: DoeHetZelfNotaris, Erfrechtshulp.nl

Delen:

Reacties (12)

Reactie van A.J.Bos op 2 nov. 2023 19:49
"Mijn vader is in 2001 overleden en had een langstlevende testament.Hij had oa een viool toebedeeld via testament aan een bepaald persoon maar die was nergens traceerbaar. Is het dan zo dat de viool dan weer terugvalt in de nalatenschap van moeders en dat zij eventueel deze viool mag verkopen?"
Reactie van Petra Pothoven op 23 mrt. 2023 11:39
"Mijn vader heeft na het overlijden van mijn moeder een geregistreerd partnerschap aangegaan met een nieuwe partner. Hij heeft in zijn testament alles nagelaten aan zijn partner. Daar heeft hij ook samen een appartement mee gekocht. In zijn testament ben ik onterfd, maar door zijn overlijden is het testament van mijn moeder open komen te liggen. Ik ben wel erfgenaam van mijn moeder. Hij heeft destijds zijn woning verkocht en met dat geld het huidige appartement aangekocht. Dus het gedeelte van m’n moeder zit in de stenen vh appartement. Om mijn erfdeel van m’n moeders testament op te eisen zal er dus geld over de brug moeten komen. Moet de partner van m’n vader dan maar haar appartement verkopen om mij m’n erfdeel van m’n moeder te kunnen uitbetalen?"
Reactie van Edith Donck op 13 feb. 2023 11:50
"Als een kind in de bijstand zit en hij/zij krijgt een erfenis, dan vervalt de bijstand. Hoe kan dat omzeild worden zodat het kind in de bijstand blijft? En toch kan profiteren van de financiële voordelen? Een fonds of trust oprichten en de erfenis spreiden?"
Reactie van vercauteren patrick op 31 okt. 2022 21:21
"kan ik telefonich contact opnemen metCHRIstianne verhaeg coenders over nalatenschap"
Reactie van Martin van Wijk op 12 sep. 2022 23:05
"Ouders hebben 2 gehuwde kinderen San en Sar, waarvan San samen met zijn echtgenote één kind Jay hebben. San overlijdt vóór de langstlevende ouder overlijdt. Er kan dan sprake zijn van aanwas en/of plaatsvervulling. Bij aanwas zou het gehele erfdeel naar Sar gaan en bij plaatsvervulling zou het erfdeel voor de helft naar Jay gaan en de helft naar Sar. Is het echter niet zo, dat de helft van het erfdeel (het erfdeel van San) naar de echtgenote van San gaat? En als dat niet zo is, hoe regel je dat dan in je testament?"
Reactie van Frans de Ceulaer op 6 jul. 2022 14:25
"Wat gebeurt er als eeen erfgename in lijn komt te overlijden gedurende de erfenisverdeling?"
Reactie van Franco Mastrosimone op 11 nov. 2021 00:54
"Mijn broer en vader willen dat ik de nalatenschap verwerp.van mijn overleden broer Zodoende de nalatenschap volledig op vader komt. Ik opteer echter om dan vooraf een notarieele overeenkomst op te maken voor er wordt verworpen. Waar in wordt benadrukt dat ik van vader een schenking krijg. Dat overeenkomt met het wettelijk erfdeel zijnde 1/4 voor vader 3/4 voor mijn broer en ik. Anders ben îniet zeker dat ik iets ga zien van de erfenis. Ik voel dat er iets niet klopt. Mijn broer regelt alles. En betaalde met zijn persoonlijke rekening een factuur van de schatting van de woning in de nalatenschap. Volgens mij komt dit over als stilzwijgend de erfenis aanvaard te hebben. Of niet. Als ik verwerp gaat alles naar mijn broer en heb ik niets. Ik denk dat hij niet meer kan verwerpen omdat hij al te veel betrokken is om te kunnen verwerpen. OF HEB IK HET MIS?"
Reactie van Wil op 19 aug. 2021 11:57
"Ik ben gescheiden en heb 2 volwassen kinderen. Ik ben voor de 2x getrouwd en mijn huidige echtgenoot heeft geen kinderen. Mijn man heeft voordat wij trouwden een testament laten maken en mij als enig erfgenaam benoemd. Indien ik eerder overlijd dan mijn man, wie erft dan als mijn man overlijd? Zijn dat dan mijn kinderen?"
Reactie van Valerie op 15 mei 2021 14:06
"Na het overlijden van mijn vader, heeft zijn vriendin de camper overgezet op haar naam, en daarmee gezegd dat de camper van haar is. Ik en mijn zus zijn enige erfgenamen, mag zij dit zomaar doen zonder overleg met ons, camper heeft ze inmiddels verkocht en wij krijgen er geen cent van nu , terwijl het op naam van mijn vader stond en bij zijn bezittingen."
Reactie van Tonny op 20 feb. 2021 18:22
"Mijn moeder (weduwe) woont in een verzorgingshuis. Heeft geen eigen huis of iets dergelijks. Er staat geld op haar bankrekening. Wanneer zij zou komen te overlijden, moet er dan geld afgedragen worden aan de staat? Of kunnen we het bedrag, na aftrek van de kosten, verdelen over de 4 kinderen. Het bedrag staat ong. Op 10.000 euro"
Reactie van Christianne Verhaeg op 27 aug. 2020 16:39
"Om een erfenis te verwerpen heb je geen verklaring van erfrecht nodig, alleen een kopie van de overlijdensakte. Als broer kun je die bij de gemeente opvragen waar je zus is overleden. De kosten hiervan zijn 10-15 euro. De nalatenschap verwerpen kun je vervolgens zelf regelen, ook een notaris is niet nodig. Je kunt hiervoor naar de balie van de rechtbank. Het klopt dat de kosten hiervan € 130,00 zijn, dat is het griffierecht dat de rechtbank in rekening brengt. De afweging is echter dat je anders het risico loopt dat je de nalatenschap zuiver aanvaardt en ook voor schulden aansprakelijk bent. Dat risico zou ik niet nemen, zeker als je niet weet of de nalatenschap positief is. Je hebt dus geen verklaring van erfrecht nodig, noch een notaris, noch een advocaat. De kosten van het verwerpen zijn 130 euro en je kunt het zelf regelen bij de rechtbank. Mocht je vragen hebben, dan neem contact met me op! Met vriendelijke groet, Christianne Verhaeg Coenders Nalatenschap"
Reactie van Frank Schuurmans op 24 jul. 2020 13:40
"Mijn zus is overleden in maart 2020. Ze had geen kinderen en ook geen partner. Ik heb verder geen contact met de familie en was er bij toeval achter gekomen dat ze was overleden. Nu krijg ik brieven van de gemeente over belastingen die ik moet betalen omdat ik schijnbaar erfgenaam ben. Ik wil de erfenis verwerpen, maar als ik dat wil doen bij de rechtbank heb ik een verklaring van erfrecht nodig. Deze heb ik niet en moet deze opvragen via de gemeente. De gemeente geeft aan omdat ik niet in de eerste lijn zit, dat dit alleen kan via een advocaat. Dat wil zeggen dat ik eerst 130,- moet betalen aan de rechtbank om de erfenis te verwerpen en daarna het tarief van een advocaat hoe hoog dit bedrag is weet ik niet. Dat betekent dat ik erg veel kosten moet maken om de erfenis te verwerpen, omdat ik niet het risico wil lopen dadelkijk voor schulden op moet draaien voor iemand waar ik geen binding meer me heb. Is er een andere mogelijkheid, die goedkoper is. Alvast bedankt."

Reactie plaatsen

RememberMe

Voor een afscheid met een gekleurd randje