Terug naar overzicht

Nalatenschap regelen: wie regelt de afwikkeling en verdeling?

13/07/2021
Stephanie Sequeira
Delen:
Nalatenschap regelen: wie regelt de afwikkeling en verdeling?

Bij de afwikkeling en verdeling van een erfenis kun je te maken krijgen met verschillende partijen. Denk aan een notaris, een executeur of een bewindvoerder. In het geval er geen erfgenamen zijn vastgelegd in een testament, kan ook de overheid de afwikkeling en verdeling van de nalatenschap op zich nemen. Wij vertellen je meer over de rol van deze partijen bij het regelen van de nalatenschap.

De notaris

Een notaris is een bevoegd persoon die notariële akten opmaakt waarin de gemaakte afspraken tussen meerdere partijen zijn vastgelegd. Ook voor het opstellen van een testament kun je bij een notaris terecht. In een testament leg je onder andere jouw uitvaartwensen vast, wie jouw erfgenamen zijn, hoe jouw nalatenschap moet worden verdeeld en benoem je een executeur die de afwikkeling van jouw nalatenschap regelt wanneer jij komt te overlijden. De notaris bewaart het ondertekende testament in een archief en schrijft het testament in bij het Centraal Testamentenregister. Een notaris vervult daarnaast de functie van een onpartijdig adviseur. Bij een ingewikkelde nalatenschap of bij ruzie over de erfenis kan een notaris ook een uitkomst bieden. 

Enkele andere belangrijke zaken waarmee de notaris zich bezighoudt bij het regelen van de nalatenschap:

  • Het stopzetten van verzekeringen.
  • Een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele afgeven.
  • Aangifte voor de erfbelasting doen.
  • Het geldverkeer en de uitkering aan de erfgenamen verzorgen.

Lees hier meer over de rol van een notaris vóór en na het overlijden.

Executeur

Als een dierbare komt te overlijden, moet er erg veel geregeld worden, waaronder de schulden en verdeling van de nalatenschap. Hier komt, indien deze is aangewezen, een executeur bij kijken die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de nalatenschap van de erflater. Een executeur beheert de goederen en voldoet de schulden uit de nalatenschap. Als erflater kun je zelf een executeur aanwijzen in je testament. 

Een bewindvoerder

Als je om bepaalde redenen graag de regie over jouw nalatenschap wilt behouden kun je ook een bewindvoerder in de arm nemen. Net zoals een executeur mag een bewindvoerder de goederen van de nalatenschap beheren, met uitsluiting van de erfgenamen. Het bewind dient eigenlijk als een soort beschermingsmaatregel waarmee je het geërfde vermogen, of juist jouw erfgenaam/erfgenamen, kunt beschermen. Een bewindvoerder komt pas 'in actie' als de nalatenschap verdeeld wordt. De executeur is bij dit proces in principe niet meer in beeld.
 
Wanneer eindigt het bewind?

De bewindvoerder beheert na de verdeling een deel van de erfenis voor de rechthebbenden, omdat zij in de ogen van de erflater bijvoorbeeld (nog) niet de juiste hoeveelheid verantwoordelijkheid hebben om hier zelf mee om te gaan. Denk hierbij onder andere aan kinderen die nog te jong zijn, iemand die makkelijk beïnvloedbaar is of iemand met een verstandelijke beperking. Als erflater bepaal jij zelf wanneer het bewind eindigt. Zo kun je er voor kiezen om de rechthebbende pas over de bezittingen te laten beschikken wanneer zij een bepaalde leeftijd hebben bereikt. De rechthebbende kan het bewind echter aanvechten bij de rechtbank, waardoor dit in sommige gevallen voortijdig wordt
beëindigd.

De overheid

Als er geen erfgenamen zijn aangewezen of de erfenis niet wordt geëist door of namens potentiële erfgenamen, kan het Rijksvastgoedbedrijf de onbeheerde nalatenschap namens de overheid afwikkelen. Zij zorgen er dan voor om eventuele bezittingen en/of geld uit een onbeheerde nalatenschap zoveel mogelijk aan de erfgenamen te geven. Hiervoor moeten de erfgenamen of rechthebbenden natuurlijk eerst opgespoord worden. Dat lukt echter niet altijd. In dat geval wordt de nalatenschap omgezet in geld en vervolgens gestort in de consignatiekas van het ministerie van Financiën. Het geld blijft 20 jaar beschikbaar voor rechthebbenden. Mocht na 20 jaar niemand zich gemeld hebben, dan vervalt het geld aan de Staat.

Delen:

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.

Reactie plaatsen

RememberMe.nl

Voor een afscheid met een gekleurd randje