Terug naar overzicht

Wat gebeurt er met je studiefinanciering na overlijden?

31/08/2021
Redactie
Delen:
studiefinanciering na overlijden

Studiefinanciering in het kort

Als je studeert aan het mbo, hbo of de universiteit kun je geld krijgen om je collegegeld, boekengeld, reiskosten en misschien zelfs een kamer te bekostigen. Dit noemen wij in Nederland studiefinanciering. Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen, zoals (voorheen) de basisbeurs, een aanvullende beurs, een lening en een studentenreisproduct. De aanvullende beurs geldt als een ‘prestatiebeurs’. Dit houdt in dat je de aanvullende beurs niet terug hoeft te betalen als je binnen tien jaar, gerekend vanaf je eerste maand studiefinanciering, je diploma behaalt. In het nieuwe leenstelsel staat lenen echter centraal en is de basisbeurs afgeschaft. Als je vóór 1 september 2015 al studeerde ontvang je nog wel een basisbeurs.

Wanneer heb je recht op studiefinanciering?

Je hebt in Nederland recht op studiefinanciering als:

  • Je jonger dan 30 jaar bent als je studiefinanciering ingaat. Voor mbo geldt dat je minimaal 18 jaar moet zijn. Voor hbo en universiteit geldt geen minimumleeftijd.

  • Je een voltijdopleiding volgt van minimaal één jaar of een duale opleiding aan het hbo, de universiteit of een mbo beroepsopleidende leerweg volgt.

Aanvullende beurs

De aanvullende beurs is een aanvulling op de basisbeurs of op de rente dragende lening. Als je geen volledige aanvullende beurs krijgt, dan kun je het ontbrekende bedrag lenen. De hoogte van de aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Stel dat er een ouder overlijdt van wie het kind studiefinanciering ontvangt, dan kan het bedrag dat hij of zij krijgt veranderen. Vanaf de maand na het overlijden rekent Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) het inkomen van de overleden ouder niet meer mee. Het is mogelijk om de aanvullende beurs met terugwerkende kracht aan te vragen, maar het is belangrijk dat je dit binnen zes maanden na het overlijden doet. Dit kan via een brief aan DUO. In de brief moeten in ieder geval de volgende gegevens staan van de overleden ouder:

  • achternaam en voornaam
  • adres, postcode en woonplaats
  • geboortedatum
  • overlijdensdatum
  • plaats van overlijden

Een hardheidsclausule

Sommigen studenten maken helaas mee dat zij hun beide ouders verliezen. Wanneer dit het geval is dan kun je als student een verzoek indienen om gebruik te maken van de hardheidsclausule. Wat houdt de hardheidsclausule in? Dit is een artikel in de wet waarmee DUO mag afwijken van de wet. Op deze manier is het mogelijk om speciale afspraken te maken en kan er voor een bijzondere regeling worden gezorgd. Voorbeelden hiervan zijn een hogere studiebeurs of een deel van de beurs omzetten naar een gift. Ook een hardheidsclausule kan aangevraagd worden door een brief naar DUO te sturen. In de brief leg je uit waarom je recht zou hebben op deze clausule.

Studiefinanciering na overlijden

Wanneer een student overlijdt die studiefinanciering ontving, dan wordt DUO automatisch op de hoogte gesteld via de gemeente. Maar, niet iedereen die uit Nederland komt, studeert ook daadwerkelijk in Nederland. Dus wanneer de overledene in het buitenland woonde moet dit wel gemeld worden bij DUO. Bij het melden van het overlijden moet er ook een overlijdensakte worden meegestuurd. Het opsturen kan naar het volgende mailadres: mpo@duo.nl.

Studieschuld

Helaas komt het steeds vaker voor dat een student een studieschuld heeft opgebouwd. Dit komt onder andere door het feit dat nu veel meer wordt geleend om een studie te kunnen volgen. Maar wat gebeurt er met deze schuld na het overlijden? Als de overledene een studieschuld heeft bij de DUO, dan hoeven de nabestaanden deze niet af te lossen. De schuld is namelijk niet over te dragen aan de nabestaanden en daarom wordt deze na het overlijden kwijtgescholden. 

Dit is anders dan bij andere leningen en schulden, daar wordt dit niet zomaar kwijtgescholden. Dit komt omdat DUO onderdeel is van de overheid en hierdoor een bijzonder kredietverstrekker is. Een afgesloten lening van DUO -zoals studiefinanciering- heeft andere voorwaarden dan de meeste leningen, waaronder een vrij lange looptijd. Het kwijtschelden geldt voor elk bedrag. Dus ook wanneer er nog maar een heel klein deel is afbetaald, hoeven de nabestaanden zich geen zorgen te maken over de studieschuld. De kwijtschelding van de studieschuld gaat overigens automatisch, hier hoef je niets voor te doen.

Bron: DUO

Delen:

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.

Reactie plaatsen

RememberMe

Voor een afscheid met een gekleurd randje