0
Terug naar overzicht

Asbewaring na de crematie

22/09/2022
Stephanie Sequeira
Delen:
Asbewaring na de crematie

Crematoria zijn volgens de Nederlandse wet verplicht om de as pas na een maand vrij te geven. De as wordt in een speciale ruimte bewaard totdat deze wordt opgehaald door de nabestaanden. Er zijn een aantal goede redenen hiervoor. Eén daarvan is dat de nabestaanden voldoende tijd hebben om na te denken over wat ze met de as willen doen. Uitstrooien of bewaren? Voor de asbewaring zijn verschillende opties mogelijk. Wij lichten een aantal mogelijkheden voor de asbewaring toe.

Asbewaring bij het crematorium

Bij het crematorium waar de crematie heeft plaatsgevonden kan de asbus in een sierurn naar keuze worden bewaard. De urn wordt dan bewaard in een speciaal gedeelte, zoals een columbarium, een nissenmuur of een daarvoor bestemd park of veld. Je kunt er bij sommige crematoria ook voor kiezen om een eigen urnengraf te laten aanleggen. Dit zijn meestal kleine graven met ruimte voor één of meerdere urnen. In overleg met en onder geldende voorwaarden van het crematorium kun je hier eventueel een grafsteen of een andere grafaanduiding laten plaatsen.

Asbewaring op een begraafplaats

Ook kan de asbus op of in een bestaand graf worden (bij)geplaatst. Dit kan zowel in een standaard graf als in een urnengraf. Als de wens is om de asbus te plaatsen in een bestaand graf dan moet de rechthebbende van het graf daar eerst toestemming voor geven. Er bestaan ook begraafplaatsen met een eigen columbarium.

Met toestemming van de rechthebbende van een graf kan de asbus die is bijgezet worden verplaatst of verwijderd. Voor verplaatsing of verwijdering uit een columbarium bij een crematorium of een begraafplaats is met ingang van 2010 in de Wet op de lijkbezorging hetzelfde geregeld als bij de ruiming van een graf. Dat betekent dat de rechthebbende op de nis, toestemming moet geven voor de afgifte van de asbus.

Op een gesloten begraafplaats

Een begraafplaats wordt gesloten verklaard als er bijvoorbeeld geen plek meer is voor een nieuw graf. Het is dan echter nog wel mogelijk om asbussen bij te plaatsen in een graf. Bij de grafruiming kunnen de asbussen makkelijk uit het graf worden gehaald en bijgeplaatst worden in een ander graf. Of je kunt er voor kiezen om de as alsnog te verstrooien of mee naar huis te nemen.

Het ruimen van de as geschiedt door het openen van de bus en verstrooiing van de as. Dit gebeurt niet eerder dan 20 jaar na de crematie en altijd met toestemming van de rechthebbende op het graf of de nis in het columbarium.

Asbewaring thuis

Tegenwoordig bestaan er talloze bijzondere manieren om de as van je dierbare thuis te bewaren. Denk bijvoorbeeld aan een gepersonaliseerde urn, unieke assieraden, een mooi kunstobject of een ander mooi herinneringsproduct waar je de as van je dierbare zorgvuldig in kunt laten verwerken.

Tip: neem een kijkje in de RememberMe webshop voor unieke urnen.

Verzenden van de as

Wil je de as verzenden naar een andere bestemming, bijvoorbeeld een ander crematorium of begraafplaats? Dan moet je eerst schriftelijk toestemming krijgen van de begraafplaats of het crematorium waar de asbus geplaatst zal worden. Per land verschillen de voorschriften voor de verpakking van de asbus. In de meeste landen moeten de inhoud en de waarde duidelijk zijn aangegeven en moet het pakket met de as erin worden verzegeld. De kosten voor de verzending verschillen per crematorium. Informatie over vergunningen voor verzending van een asbus is te verkrijgen bij de ambassade/het consulaat van het land van waaruit de asbus wordt verzonden. De export en import hiervan kan vaak ook door het crematorium in Nederland worden verzorgd.

Zelf vervoeren naar het buitenland

Om diverse redenen kunnen nabestaanden de as al eerder dan 30 dagen na de crematie willen ophalen bij het crematorium. Religieuze overwegingen kunnen hierin een rol spelen. Hiervoor is echter wel toestemming nodig. Voor de export van de asbus binnen de wettelijk bepaalde tijd dat de as bij het crematorium moet blijven, moeten nabestaanden schriftelijk toestemming verkrijgen van de Officier van Justitie in Nederland.

Indien je het vervoer van de asbus naar het buitenland of naar Nederland zelf wilt regelen, moet je rekening houden met de douanecontrole. Het kan namelijk gebeuren dat de douane de asbus zal openen om de inhoud te bekijken. Dit kan even schrikken zijn en emoties oproepen als je hier als nabestaande bij staat.

Wil je meer weten over de asbewaring, de crematie en het cremeren? Bekijk dan eens de artikelen 'As bewaren na de crematie: informatie en tips en 'Alles over de crematie en het cremeren'.

Delen:

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.

Reactie plaatsen

RememberMe

Voor een afscheid met een gekleurd randje