Terug naar overzicht

Nabestaandenzorg begint bij leven

27/10/2020
Redactie
Delen:
Nabestaandenzorg begint bij het leven
Advertorial

Er komt een moment in je leven dat je je realiseert dat gemoedsrust een groot goed is. Vooral in de laatste, kwetsbare levensfase is het belangrijk zeggenschap te blijven houden over zaken als het opstellen van een levenstestament, het regelen van de administratie voor overlijden of het regelen van zaken na het overlijden van een dierbare. Het kan echter voorkomen dat je zelf niet meer in staat bent zulke taken uit te voeren. Daar komt bij dat je je naasten ook niet met onnodige zaken wilt confronteren. Marion Hermans ziet het als haar roeping om jou terzijde te staan bij het behoud van autonomie over je leven. Daartoe heeft zij Nabestaandenzorg en Advies Amsterdam opgericht.

Professional organizer

Jarenlange ervaring in de revalidatiezorg is de bagage die Marion meenam toen zij een jaar geleden Nabestaandenzorg en Advies Amsterdam startte. In de wereld van de revalidatie werd ze geïntrigeerd door de weg die velen van afhankelijkheid naar zelfstandig functioneren moesten gaan. Om mensen hierin te ondersteunen, heeft Marion in eerste instantie de opleiding tot professional organizer gevolgd. Als organizer helpt ze mensen met structuur aanbrengen bij diverse levenszaken, zoals het huis of de administratie. Daarbij werd een steeds terugkerende vraag gesteld: ‘Hoe gaat het als ik of mijn partner overlijdt? Want we hebben geen idee wat er dan op ons afkomt’. Als reactie hierop heeft Marion diverse opleidingen gevolgd op het gebied van nabestaandenzorg, wat leidde tot het starten van Nabestaandenzorg en Advies Amsterdam. “Hiermee wil ik de volledige ondersteuning waarborgen in de laatste levensfase.”

Unieke werkwijze

De organisatie heeft een veelzijdig takenpakket zowel voor, tijdens, als na een overlijden, maar het opstellen van een levenstestament is de voornaamste. “Op het gebied van het levenstestament zijn de juridische aspecten van essentieel belang. Juridische kennis heeft Nabestaandenzorg en Advies Amsterdam in eigen huis.” Zij werken volgens een uniek concept. Het levenstestament bestaat uit drie onderdelen: ten eerste een nabestaandendossier waarin alle belangrijke zaken zoals verzekeringen en bankzaken zijn opgenomen. Ten tweede de volmacht waarin wordt aangegeven wie gemachtigd wordt en onder welke voorwaarden. Het derde onderdeel is een notariële akte die wordt geregistreerd in het Centraal Levenstestamenten Register. “Zo ben je ervan verzekerd dat degene die jij het vertrouwen geeft zoveel mogelijk volgens jouw wensen kan handelen. Daarbij besteden we aandacht aan zowel de zakelijke als de emotionele kant van het levenstestament.”

Nabestaandenzorg en Advies Amsterdam biedt in samenwerking met de uitvaartbegeleider tevens ondersteuning bij het vormgeven van de uitvaart en het maken van de juiste keuzes. “Na de uitvaart gaan we aan de slag met de zakelijke afwikkeling van de nalatenschap. Daarbij bieden wij ook support aan de nabestaanden op emotioneel vlak.” Deze benadering past Marion ook toe om opnieuw invulling te geven aan het leven van nabestaanden. Zo wordt gekeken naar hoe het leven van de persoon eruit zag voor het overlijden van de naaste en wat er nodig is om het leven in de veranderde situatie weer op te pakken. “We functioneren als vast aanspreekpunt, waarbij we alles verzorgen van A tot Z.”

Wij willen onze klanten ontzorgen in situaties waarin ze bepaalde zaken niet meer zelfstandig kunnen of willen regelen.

Een duurzame relatie

In aanloop naar de laatste levensfase is het fijn als belangrijke zaken zijn geregeld. Daarom kun je met al je zorgvragen terecht bij Nabestaandenzorg en Advies Amsterdam. Marion legt uit: “Zo heb ik met een echtpaar een levenstestament opgesteld, omdat mevrouw zich zorgen maakte over haar man. Hierna zou ze een hartoperatie ondergaan en omdat haar man niet meer voor zichzelf kon zorgen, moest hij tijdelijk naar een verzorgingstehuis. Helaas kreeg mevrouw een herseninfarct gedurende de operatie. Hierdoor konden ze allebei niet meer naar huis”. Nabestaandenzorg en Advies Amsterdam begeleidt nu hun traject. “We hebben ervoor gezorgd dat ze in hetzelfde verzorgingstehuis kunnen verblijven. Na 50 jaar samen te hebben geleefd, is dit van essentieel belang voor hun welbevinden. Daarnaast regelen we dat de notaris op locatie langskomt om te kunnen vastleggen wat ze belangrijk vinden.”

 

Comfort verhogen

Marion vertelt dat ze jarenlang betrokken blijft als de cliënt iets nodig heeft. Daarmee gaat ze een langdurig vertrouwenscontract aan. “Als je een abonnement neemt, kun je tegen een vast tarief onbeperkt je hulpvraag neerleggen bij Nabestaandenzorg en Advies Amsterdam. Dat kan variëren van nieuwe kleding tot het opruimen van de zolder. Je kunt het zo gek niet bedenken. We doen er alles aan om iemands comfort te verhogen” Deze duurzame relatie met de klant kan duren tot het moment van overlijden.

Verder helpt Nabestaandenzorg en Advies Amsterdam met het vastleggen van wensen op het moment dat mensen dat zelf niet kunnen. Als levensexecuteur zorgt Nabestaandenzorg en Advies Amsterdam daarbij ook voor de uitvoering van deze wensen. "Het is echt maatwerk. We kunnen niet alles zelf, maar werken samen met vaste partners uit diverse vakgebieden om alle zaken goed te kunnen regelen.”

Gemoedsrust terugvinden

Het belangrijkste streven van Nabestaandenzorg en Advies Amsterdam is ervoor te zorgen dat nabestaanden of personen die komen te overlijden hun gemoedsrust terugvinden. “Wij willen onze klanten ontzorgen in situaties waarin ze bepaalde zaken niet meer zelfstandig kunnen of willen regelen. Zij kunnen erop vertrouwen dat alles blijft doorlopen. Of het nu de post of de financiën betreft, alles wordt voor ze geregeld. Zo kunnen zij hun aandacht richten op dingen die op dat moment echt belangrijk zijn.”

Bij Nabestaandenzorg en Advies Amsterdam kun je terecht voor het opstellen van een levenstestament, het regelen van administratie voor en na overlijden, zorgvragen bij overlijden en juridisch advies. Kijk voor meer informatie op de website of neem contact op met Marion.

Delen:

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.

Reactie plaatsen

RememberMe.nl

Voor een afscheid met een gekleurd randje