Terug naar overzicht

DOODgewone lessen, gastlessen in de zorg

08/04/2021
Stephanie Sequeira
Delen:
DOODgewone lessen in de zorg
Advertorial

Een goed afscheid begint bij de juiste laatste zorg rondom het overlijden. Toch komt het wel eens voor dat de verzorging van de overledene niet helemaal goed verloopt en er misverstanden ontstaan tussen de verzorgenden, de cliënt en de naasten. Zo kan de goedbedoelde zorg bijvoorbeeld niet gewenst zijn voor een eventuele opbaring of is deze in conflict met de culturele gewoontes en gebruiken. De verzorging en opbaring van de overledene maken echter een belangrijk onderdeel uit van het afscheid en een goed rouwproces. Des te meer reden voor Rianne Seelt om gastlessen in de zorg op te zetten! Ze vertelt ons meer over DOODgewone lessen, gastlessen in de zorg en het belang van de juiste zorg.

Meer aandacht voor de zorg rondom de dood

In ruim 30 jaar als uitvaartbegeleider, overledenenverzorger en relatiebeheerder kwam Rianne veel in contact met verzorgend personeel. De zorg rondom het overlijden heeft specifieke vaardigheden en kennis nodig. Het verzorgend personeel gaf regelmatig aan zich hier verder in te willen ontwikkelen. Deze behoefte is mede ontstaan doordat er op de huidige verpleeg- en zorgopleidingen op allerlei niveaus niet tot nauwelijks aandacht wordt geschonken aan de laatste zorg vlak vóór, tijdens en na het overlijden. In de praktijk kan dit kennistekort wel eens leiden tot onduidelijkheid en extra verdriet bij de nabestaanden. Om hier verandering in te brengen heeft Rianne samen met verschillende zorginstellingen gastlessen ontwikkeld met de zorg rondom de dood als voornaamste aandachtspunt. Rianne: "Als de zorg in de laatste fase goed, respectvol en met kennis van zaken wordt uitgevoerd, kunnen nabestaanden hier ondanks het verdriet met een fijn gevoel op terugkijken."

DOODgewone lessen

Inmiddels heeft Rianne in 9 jaar tijd ruim 500 gastlessen mogen verzorgen in onder meer zorg- en verpleeghuizen, hospices, ziekenhuizen en uitvaartcentra in heel Nederland. Zij biedt meerdere losstaande lessen aan die als geheel of in combinatie kunnen worden gegeven. De interactieve lessen duren ongeveer een uur en tijdens elke les wordt de focus gelegd op een ander onderwerp dat aansluit op de dagelijkse gang van zaken bij de zorg vóór, tijdens en na het overlijden. Van het herkennen van het sterfproces, de (wenselijke) zorg direct na het overlijden, (thuis)opbaren tot de laatste zorg in andere culturen. De lessen zijn geschikt voor verzorgenden, verpleegkundigen, vrijwilligers in hospices en eigenlijk iedereen die te maken heeft met de zorg rondom de dood.

"Als de zorg in de laatste fase goed, respectvol en met kennis van zaken wordt uitgevoerd, kunnen nabestaanden hier ondanks het verdriet met een goed gevoel op terugkijken."

Zorg in andere culturen

Verzorgenden krijgen steeds meer te maken met cliënten van verschillende culturele achtergronden, met eigen wensen ten aanzien van de laatste zorg. Om goed om te kunnen gaan met de verschillen is het belangrijk om enige (basis)kennis te hebben over de wensen en gebruiken in andere culturen rondom de verzorging. Rianne laat dit onderwerp tijdens haar gastlessen dan ook niet onaangeroerd! In de les 'andere culturen, andere gewoontes' behandelt ze van de vijf grootste religies de gebruiken en gewoontes bij de zorg vóór, tijdens en na het overlijden: "Andere culturen hebben andere gewoontes. Het is goed als mensen in de zorg daar in grote lijnen van op de hoogte zijn. Al is het alleen maar om te weten dat er in andere culturen andere (zorg)vragen kunnen worden gesteld." Weet jij bijvoorbeeld wat er wordt bedoeld als iemand met een katholieke achtergrond de wens uitspreekt om bediend te worden? Of in welke richting het hoofd van een overleden moslim moeten liggen? Onder andere dit soort interessante vraagstukken komen aan bod tijdens deze veelgevraagde les. Daarnaast heeft zij ook een aparte les ontwikkeld voor de bewassing door Surinaamse aflegverenigingen. 

De juiste zorg

Het is duidelijk dat de juiste zorg centraal staat tijdens de lessen die Rianne geeft, maar wat wordt hieronder eigenlijk verstaan? "De juiste zorg draagt bij aan een goed verloop van de zorg tijdens het sterfproces en na het overlijden. Daarnaast is het belangrijk dat je met minimale zorg de overledene er zo natuurlijk mogelijk uit kunt laten zien, zodat de nabestaanden op een waardige manier afscheid kunnen nemen", antwoordt Rianne op deze vraag. Ze geeft ook aan dat niet alleen de verzorging van de overledene onder de juiste zorg valt, maar ook de uitstraling van de ruimte waarin hij of zij ligt opgebaard: "Een opgeruimde ruimte die niet meer gericht is op de ziekte en het sterven, maar een beeld geeft van het leven daarvoor, zorgt voor een sereen gevoel wanneer de nabestaanden binnenkomen." Goed afscheid nemen van een dierbare draagt immers bij aan een waardevolle herinnering.

Ook voor uitvaartondernemers!

Ook voor uitvaartondernemers is DOODgewone lessen, gastlessen in de zorg erg interessant. Als uitvaartondernemer kun je Rianne inhuren en de zorgmedewerkers waar je al mee samenwerkt, of graag mee zou willen samenwerken, uitnodigen. De lessen kunnen in het uitvaartcentrum van de uitvaartondernemer worden gegeven indien hij of zij hierover beschikt. De zorgmedewerkers krijgen dan ook een rondleiding, zodat ze kunnen zien waar hun bewoners/cliënten uiteindelijk terechtkomen en welke zorg zij daar ontvangen. Rianne: "Daarmee creëer je een stukje eigenheid, herkenbaarheid en vertrouwdheid. Als ik mijn werk goed heb gedaan en het uitvaartcentrum ook, dan is de kans groot dat je als uitvaartondernemer verwijzingen krijgt!"

Heb je interesse in de DOODgewone lessen in de zorg of wil je graag wat meer informatie ontvangen? Ga dan naar de website of neem gerust contact op met Rianne. Is er een specifiek onderwerp dat nog niet wordt behandeld in de bestaande gastlessen? Dan kan daar in overleg met Rianne vaak een gastles voor worden gemaakt.

Delen:

Reacties (1)

Reactie van Ilona de waele op 9 apr. 2021 08:23
"Deze lessen gevolgd vorig jaar. Het was super interessant ik raad het iedereen in de zorg aan om deze lessen te volgen! Door de corona viel de laatste les uit ik hoop dat deze later nog hervat kan worden! Nogmaals hartelijk dank voor deze leerzame lessen!"

Reactie plaatsen

RememberMe.nl

Voor een afscheid met een gekleurd randje